Η διεργασία κενού έγχυσης, Vacuum Infusion Process (VIP), είναι μια τεχνική που στην χρησιμοποιεί την πίεση κενού για να οδηγεί τη ρητίνη μέσα από τα ενισχυτικά υφάσματα. Τα ενισχυτικά υφάσματα (υαλοϋφάσματα, carbon, kevlar κτλ) τοποθετούνται στεγνα μέσα στο καλούπι και εφαρμόζεται πίεση κενού πριν να εισαχθεί ρητίνη στο σύστημα. Μόλις επιτευχθεί ένα πλήρες κενό, η ρητίνη κυριολεκτικά αναρροφάται μέσα από τα ενισχυτικά υφάσματα μέσω ειδικών σωλήνων που έχουν τοποθετηθεί. Αυτή η διαδικασία είναι ai
ποιήθηκε από μια ποικιλία των προμηθειών και υλικών.

Ο "παραδοσιακός" τρόπος εμποτισμού των υφασμάτων, hand lay-up, είναι να τοποθετούνται αυτά μέσα στο καλούπι στεγνά και μετά χρησιμοποιώντας πινέλο ή ρολό βρέχουμε τα υφάσματα με τη ρητίνη. Η διεργασία κενού έγχυσης, Vacuum Infusion Process (VIP) είναι μια βελτιωμένη μέθοδος σε σχέση με την παραδοσιακή hand lay-up, διότι χρησιμοποιείται σακούλα κενού και εισικά αναλώσιμα για την αναρρόφηση της περίσσειας ρητίνης έξω από το καλούπι.

Η διεργασία κενού έγχυσης, Vacuum Infusion Process (VIP) βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος καθώς:

  • η αναλογία ρητίνης-υφάσματος στην κατασκευή μας είναι κοντά στο 1:1
  • το αντικείμενο είναι δυνατότερο και ελαφρύτερο 

Επιπλέον:

  • Μπορούμε να υπολογίζουμε με ακριβεια πόση ρητίνη χρειάζεται για τον εμποτισμό και έτσι δεν καταναλώνουμε άδικα ποσότητες
  • Λειτουργούμε σε καθαρότερο περιβάλλον αφού οι οσμές είναι περιορισμένες μέσα στο σύστημα κενού και δεν υπάρχουν λερώνουμε πολλά εργαλεία
  • Ηη τοποθέτηση των υφασμάτων μπορεί να γίνει προσεκτικά, καθώς δεν δουλεύουμε υπότην πίεση χρόνου προτού στεγνώσει η ρητίνη

Vacuum Infusion Αναλώσιμα

Πολυεστέρας Ορθοφθαλικός για Infusion

Πολυεστέρας Ορθοφθαλικός για Infusion ALFA-10-102 INF-ORTH

Κορυφή